Aktuální postavení cetuximabu v léčbě nádorů hlavy a krku

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
MUDr. Zuzana Lovasová1
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika FNB a LF MU, Brno
1 II. klinika radiační onkologie LF MU, MOÚ Brno

Souhrn

V listopadu 2009, jako každým rokem, publikovala ASCO (American Society of Clinical Oncology) souhrn informací o pokrocích v léčbě nádorů. Jde o nezávislou analýzu hodnocení významných klinických studií v posledním roce (Clinical Cancer Advances 2009: Major Advances in Cancer Treatment, Prevention and Screening). Mezi nejvýznamnější pokroky jsou zahrnuty výsledky dosažené biologickou léčbou, především cetuximabem v léčbě nádorů hlavy a krku. Je proto účelné uvést přehled vývoje a současného postavení cetuximabu v léčbě těchto nádorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky