Pemetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU, Brno

Souhrn

Karcinom plic, se svým vysokým výskytem (celosvětová incidence v roce 2007 přes 1,3 milionu případů) a pozdní diagnostikou, patří mezi nejzávažnější nádorová onemocnění.1 V Evropě zaujímá svojí incidencí (386 300, 12,1%) dlouhodobě jedno z prvních míst a podle epidemiologických analýz z roku 2006 je nadále nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor (334 800, 19,7%).2 Ve Spojených státech amerických bylo v roce 2007 zaznamenáno 213 380 nových případů karcinomu plic, které tak představovaly přibližně 15 % všech nádorových onemocnění a 29 % příčin úmrtí na zhoubný nádor.3,4 Nemalobuněčný typ plicního karcinomu (NSCLC – non-small-cell lung cancer) tvoří kolem 80–87 % všech nádorů plic a 65–75 % případů bývá diagnostikováno jako lokálně pokročilé (stadium IIIB) nebo metastazující (stadium IV). Výsledky léčby tak zejména vzhledem k pokročilosti onemocnění v době diagnózy zůstávají nadále neuspokojivé. Proto jsou neustále ověřovány protinádorové vlastnosti nových léčiv a již zavedené léky jsou testovány v různých léčebných liniích. Mezi velmi perspektivní protinádorové látky s využitím ve více léčebných liniích a strategiích včetně udržovací léčby u NSCLC patří pemetrexed.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky