Kazuistika pacienta s metastázami do skeletu u karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Vít1
MUDr. Karol Bolčák2
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny a LF MU, Brno
1 Urologická klinika FN a LF MU, Brno
2 Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

Souhrn

U mužů s nádorovým onemocněním je karcinom prostaty jednou z hlavních příčin úmrtí a nemoc v metastatické formě je stále nevyléčitelná. I přes dobrou počáteční odpověď na androgenní blokádu se postupně stává hormonálně refrakterní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky