Lenalidomid v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Mgr. Jiří Minařík
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
MUDr. Tomáš Pika
doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.
Autoři - působiště:  III. interní klinika FN, Olomouc

Souhrn

Zatím posledním z tzv. „nových léků s biologickým mechanismem účinku“ používaným v léčbě mnohočetného myelomu je lenalidomid (Revlimid). Jedná se o analog thalidomidu, který má celkově nižší toxicitu při zachovaném významném antimyelomovém účinku. Jeho účinnost byla potvrzena v řadě klinických studií, zejména u refrakterního relabujícího onemocnění.1,2 Velmi podstatný je poznatek, že lenalidomid byl účinný též u nemocných předléčených thalidomidem či bortezomibem.3

Předložená práce popisuje případ pacienta s mnohočetným myelomem, u nějž ani intenzivní vysokodávkovaná chemoterapie včetně nových biologických léků (bortezomib, thalidomid) nevedla k významnější redukci nádorové masy a teprve po zařazení lenalidomidu byl zaznamenán významný účinek s dosažením remise onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky