Nilotinib je u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi účinnější než imatinib: výsledky mezinárodní randomizované studie III. fáze ENESTnd

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Typickou abnormalitou, kterou nacházíme u chronické myeloidní leukemie (CML), je přítomnost fúzního genu BCR-ABL. Tento onkogen je zároveň jediným ověřeným molekulárním cílem biologické léčby CML. Pro léčbu pacientů s tímto onemocněním se v současné době používají tyrosinkinázové inhibitory, mezi něž patří také nilotinib, velice účinný a nejvíce selektivní inhibitor BCR-ABL.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky