Využití dotazníku BFI k odhalování klinicky významných změn funkce střev při léčbě opioidy

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Bolest

Souhrn

Opioidy jsou často využívány v léčbě chronické bolesti, avšak jejich podávání je mnohdy spojeno se vznikem opioidy indukované střevní dysfunkce (OIBD – opioid-induced bowel dysfunction), která významně limituje léčbu. Podle klinických studií v důsledku OIBD snižuje nebo ukončuje léčbu opioidy 30 % pacientů. Za vznik OIBD je zodpovědná vazba na μ- a κ-opioidní receptory, což vede k poklesu a dyskoordinaci svalových kontrakcí i ke snížení sekrece v gastrointestinálním traktu. Formující se stolice je tuhá, dochází k nadýmání, napínání a distenzi střev, což je provázeno křečemi v břiše, zvyšuje se gastrický reflex, vyprázdnění je nedokonalé a objevuje se zácpa (OIC – opioid-induced constipation). Zatímco řada jiných nežádoucích účinků (nauzea, sedace nebo svědění) během dlouhodobé léčby odezní, OIC často přetrvává, což ovlivňuje compliance k léčbě, a především kvalitu života pacientů.

Tradičně je OIC řešena podáváním laxativ. Vzhledem k tomu, že se nejedná o léčbu kauzální, není dostatečně účinná, a navíc je provázena dalšími nežádoucími účinky. Proto byly vyvinuty molekuly namířené na periferní opioidní receptory v gastrointestinálním traktu, jako je alvimopan, methylnaltrexon nebo perorálně podávaná léková kombinace oxycodon/naloxon s prodlouženým uvolňováním. Jejich účinnost a bezpečnost však dosud nebylo možno posoudit vzhledem k nepřítomnosti validizovaných stupnic. Potřeba pro pacienty jednoduchého a přitom výtěžného dotazníku vedla k vytvoření BFI – Bowel Function Index (Index funkce střev). Tento dotazník je tvořen třemi položkami (snadnost, resp. obtížnost defekace, pocit nekompletního vyprázdnění střev, celkové posouzení zácpy), které pacienti hodnotí na numerické stupnici (0–100).

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky