Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V klinických studiích bylo pozorováno, že vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací hematopoetických kmenových buněk ve srovnání s konvenční chemoterapií zvyšuje počet kompletních remisí a prodlužuje celkové přežití pacientů s mnohočetným myelomem (MM). Při této léčebné strategii je důležité získat k transplantaci dostatečný počet CD34+ kmenových buněk, avšak u přibližně 20 % pacientů s MM jsou tyto buňky mobilizovány nedostatečně. U takových pacientů je většinou nutné mobilizaci opakovat, což snižuje kvalitu života těchto pacientů a zvyšuje náklady na léčbu.

Plerixafor je prvním zástupcem nové třídy malých molekul, které reverzibilně inhibují faktor SDF-1α (stromal cell-derived factor-1α) vazbou na receptor CXC4. Ve studii II. fáze u pacientů s MM a non-hodgkinským lymfomem vedlo přidání plerixaforu ke G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor – růstový faktor stimulující kolonie granulocytů) ke zvýšení pravděpodobnosti získání ≥ 5 x 106 CD34+ buněk/kg (v několika aferézách) ve srovnání se samotným G-CSF. G-CSF byl dosud jediným schváleným prostředkem užívaným k mobilizaci hematopoetických kmenových buněk, proto byla navržena tato studie III. fáze s cílem zhodnocení bezpečnosti a účinnosti plerixaforu a k podpoře jeho schválení v této indikaci.

Komentář ke studii

MUDr. David Pohlreich

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky