Nutnost individualizovaného přístupu v léčbě pacientů s renálním karcinomem

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V léčbě pokročilého nebo metastatického renálního karcinomu (RCC – renal cell carcinoma) se v současnosti používá pět biologických (cílených) léků: sorafenib, sunitinib, temsirolimus, everolimus a bevacizumab (spolu s IFN-α). Jejich schválení v této indikaci znamenalo určitou revoluci, nicméně RCC je onemocnění heterogenní, a je nepravděpodobné, že by jeden lék mohl pomoci všem pacientům. Klinických studií, na základě jejichž výsledků jsou schvalovány léky, se často účastní selektované populace pacientů, které nejsou dostatečně reprezentativní, a výsledky studií tak lze obtížněji přenášet do běžné praxe (výjimku tvoří studie s rozšířením vstupních kritérií – expanded access studies). Proto je nutný individualizovaný léčebný přístup – léčba „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi na základě různých faktorů týkajících se jednak samotného pacienta, jednak jeho onemocnění, tedy RCC.1

Komentář ke studii

MUDr. Petr Beneš, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky