Fentanyl ve formě bukálních tablet

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Bolest
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
MUDr. Jan Lejčko1  
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
1 Centrum léčby bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika FN, Plzeň

Souhrn

Průlomová bolest (PB) doprovází chronickou nádorovou bolest a je charakterizovaná prudkým vzestupem intenzity bolesti nad bazální úroveň a spontánním ústupem obvykle do 30 minut od svého počátku. Podle epidemiologických studií trpí PB více než polovina onkologických pacientů léčených pro chronickou nádorovou bolest. Správná léčba PB má významný vliv na kvalitu života a schopnost vykonávat běžné denní činnosti.1,2

Charakter PB klade specifické požadavky na farmakologické vlastnosti použité léčby. V současnosti dostupné perorální formy opioidů nemají dostatečně rychlý nástup účinku, a na druhou stranu jejich účinek přetrvává i po ústupu PB. Nyní se dostávají na trh nové formy fentanylu, které výše uvedené nedostatky z velké míry odstraňují. Perorální lékové formy by mohly v této indikaci nahradit slizniční lékové formy – bukální, sublinguální nebo intranasální.3,4

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky