Gefitinib

Číslo: 2 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 
Autoři - působiště: Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN, Plzeň

Souhrn

Karcinom plic postihuje celosvětově přibližně 1,35 milionu lidí ročně a je pokládán za nejčastější zhoubný novotvar. Více než 80 % těchto onemocnění je klasifikováno jako nemalobuněčný karcinom – tato skupina zahrnuje adenokarcinomy, karcinomy skvamózní a karcinomy velkobuněčné.1,2

Hlavním rizikovým faktorem, společným 80 procentům žen a 90 procentům mužů, je kouření tabáku, karcinom plic je však i sedmé nejčastější onemocnění nekuřáků. Jsou známy rovněž další významné rizikové faktory – znečištění ovzduší, radioaktivita, chlorované metylétery, azbest, sloučeniny chromu a niklu a kancerogenní látky obsažené v dehtech a živicích. Na vzniku karcinomu plic se podílejí i faktory výživy, jiná plicní onemocnění, a v neposlední řadě také genetické faktory.

V České republice bývá toto onemocnění diagnostikováno nejčastěji ve III. a IV. stadiu podle mezinárodní TNM klasifikace. Tato prognosticky nepříznivá stadia se zjišťují až u 80 % pacientů. Obvykle jde o lokálně invazivní postižení – prorůstání nádorů do mezihrudí, hrudní stěny, obratlů či srdce, postižení mediastinálních, skalenových nebo podklíčkových lymfatických uzlin, popřípadě jsou již přítomny vzdálené orgánové metastázy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky