Golimumab

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Revmatologie
Autoři: Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.  
Autoři - působiště: Revmatologická ambulance, II. interní klinika FN u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Citace: 1 Nikas SN, Voulgari PV, Alamanos Y, et al. Efficacy and safety of switching from infliximab to adalimumab: a comparative controlled study. Ann Rheum Dis 2006
65:257–60. 2 Gomez-Reino J, Group CLB. Switching TNF antagonists in patients with chronic arthritis: an observational study of 488 patients over a four-year period. Arthritis Res Ther 2006
8:R29 3 Bombardieri S, Ruiz A, Fardellone P, et al. Effectiveness of adalimumab in rheumatoid arthritis in patients with a history of TNF antagonists in clinical practice. Rheumatology 2007
46: 1191–9. 4 Hyrich KL, Lunt M, Watson KD, et al. Outcomes after switching from one anti-tumor necrosis factor alpha agent to a second anti-tumor necrosis factor alpha agent in patients with rheumatoid arthritis: results from a large UK national kohort study. Arthritis Rheum 2007
56:13–20 5 van Vollenhoven R, Harju A, Brannemark S, et al. Treatment with infliximab (Remicade) when etanercept (Enbrel) has failed or vice versa: data from the STURE registry showing that switching tumor necrosis factor alpha blockers can make sense. Ann Rheum Dis 2003
62:1195–8. 6 Tracey D, Klareskog L, Sasso EH, et al. Tumor necrosis factor antagonist mechanisms of action: a comprehensive review. Pharmacol Ther 2008
117:244–79. 7 Shealy D, Cai A, Lacy E, et al. Characterization of golimumab (CNTO148), a novel fully human monoclonal antibody specific for TNFalpha (abstract). Ann Rheum Dis 2007
66(Suppl II):151. 8 Zhou H, Jang H, Fleischmann RM, et al. Pharmacokinetics and safety of golimumab, a fully human anti-TNFalpha monoclonal antibody, in subjects with rheumatoid arthritis. J Clin Pharmacol 2007
47:383–96. 9 Kay J, Matteson EL, Dasgupta B, et al. Golimumab in patients with active rheumatoid arthritis despite treatment with methotrexate. Arthritis Rheum 2008
58:964–75. 10 Keystone EC, Genovese MC, Klareskog L, et al. Golimumab, a human antibody to TNF-alpha given by monthly subcutaneous injections, in aktive rheumatoid arthritis despite methotrexate: the GO-FORWARD study. Ann Rheum Dis 2009
68:789–96. 11 Smolen JS, Kay J, Doyle MK, et al. Golimumab in patients with active rheumatoid arthritis after treatment with tumour necrosis factor alpha inhibitors (GO-AFTER study): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase III trial. Lancet 2009
374:210–21. 12 Emery P, Fleischmann RM, Moreland LW, et al. Golimumab, a human anti-tumor necrosis factor alpha monoclonal antibody, injected subcutaneously every four weeks in methotrexate- -naēve patients with active rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2009
60:2272–83. 13 Emery P, Fleischmann R, van der Heijde D, et al. Golimumab and radiographic progression in rheumatoid arthritis: results of GO-BEFORE and GO-FORWARD studies [abstract]. Arthritis Rheum 2009
60(Suppl 10):640. 14 Inman RD, Davis JC, van der Heijde D, et al. Efficacy and safety of golimumab in patients with ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2008
58:3402–12. 15 Kavanaugh A, McInnes I, Mease P, et al. Golimumab, a new human tumor necrosis factor antibody, administered every four weeks as a subcutaneous injection in psoriatic arthritis. Arthritis Rheum 2009
60(4):976–86.

Souhrn

Poslední desetiletí přineslo dramatický pokrok v léčbě některých zánětlivých kloubních onemocnění, například revmatoidní artritidy (RA), ankylozující spondylitidy (AS) a psoriatické artritidy (PsA). Extenzivní nárůst poznatků o patogenezi těchto onemocnění umožnil vývoj tzv. biologických léků schopných cíleného zásahu do patogeneze choroby. Biologická léčba se stala nedílnou součástí léčebné strategie těchto nemocí. Pokrok v léčbě byl spojen zejména s poznáním významné úlohy cytokinu tumor nekrotizujícího faktoru-? (TNF-?) v patogenezi RA a některých dalších imunitně zprostředkovaných onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky