Certolizumab pegol

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Andrea Pavelková
MUDr. Jiří Slíva1  
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Certolizumab pegol je nová monoklonální protilátka, která neutralizuje tumor nekrotizující faktor-α (TNF-α). Jedná se o Fab fragment humanizované monoklonální protilátky proti TNF-α, který, na rozdíl od infliximabu a adalimumabu, neobsahuje Fc část.

Lehký řetězec certolizumab pegolu (CDP870) je složen z 214 a těžký řetězec z 229 aminokyselin. Oba řetězce jsou prostřednictvím disulfidické vazby spojeny na úrovni 214. aminokyseliny, cysteinu, v lehkém řetězci a 221. aminokyseliny v těžkém řetězci. PEG2MAL40K, respektive pegol, o průměrné molekulové hmotnosti 40 kDa je kovalentně vázán na CDP870 Fab fragment prostřednictvím cysteinu v pozici 227 těžkého řetězce. Právě vazba polyethylenglykolu zajišťuje dlouhý biologický poločas a přispívá k preferenční distribuci v zánětlivě změněné tkáni. Molekulová hmotnost certolizumab pegolu je přibližně 90,8 kDa.

Certolizumab pegol je registrován ve formě předplněných injekčních stříkaček určených pro subkutánní podání v přípravku Cimzia (UCB); v České republice je dostupný pouze v rámci specifického léčebného programu pro nemocné s těžkou formou aktivní Crohnovy choroby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky