Stroncium ranelát ve vztahu k mineralizaci kosti u žen s osteoporózou

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva

Souhrn

Stroncium ranelát je nedílnou součástí terapie postmenopauzální osteoporózy, což je dáno především jeho zcela specifickým vlivem na remodelaci kosti, a to stimulací její novotvorby a současně inhibicí její resorpce.

Stupeň remodelace kosti a průměrná doba sekundární mineralizace kosti ovlivňují konečný stupeň mineralizace kosti (DMB – degree of mineralization of bone). Úměrně zesílené remodelaci narůstá počet nově tvořených strukturálních jednotek kosti (BSU – bone structural units) a klesá jejich životnost, což v konečném důsledku vede ke zkrácení doby pro kompletní mineralizaci s poklesem DMB – to je známo např. u parathormonu. Na straně druhé, v případě poklesu remodelační aktivity (např. působením antiresorpčních látek, jako jsou bisfosfonáty či selektivní modulátory estrogenních receptorů nebo estrogeny) je snížena tvorba BSU při současném prodloužení jejich životnosti, a prodlouží se tedy i doba pro sekundární mineralizaci tkáně, což vede k nárůstu DMB.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky