Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Jana Kyselá

Souhrn

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastějším chronickým revmatickým onemocněním u dětí. V léčbě JIA se standardně používá methotrexát, který má kromě dobré účinnosti také přijatelný bezpečnostní profil; u pacientů, kteří neodpovídají na léčbu methotrexátem, přichází na řadu léčba namířená proti TNF (tumor necrosis factor). Ovšem, podobně jako u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou (RA), někteří dětští pacienti s JIA neodpovídají ani na tuto léčbu, popřípadě tuto léčbu nesnášejí.

Aktivace T-lymfocytů vyžaduje dva různé signály – antigen je předkládán T-lymfocytům prostřednictvím antigenprezentujících buněk, T-buňky se však aktivují, pouze pokud obdrží druhý, kostimulační signál, kterým je interakce molekul CD80 a CD86 s molekulou CD28, přítomnou na povrchu T-lymfocytů. Poté začnou

T-lymfocyty exprimovat CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4), který narušuje interakci CD molekul, což umožňuje homeostatickou modulaci odpovědi T-lymfocytů.

Právě na molekuly CD80 a CD86 je namířen abatacept, solubilní plně humánní fúzní protein, složený z extracelulární domény CTLA-4 a Fc fragmentu IgG modifikovaného tak, aby neaktivoval komplement. Abatacept se kompetitivně váže na zmíněné CD molekuly, tím selektivně brání aktivaci T-lymfocytů, a ovlivňuje tak působení mnoha dalších cytokinů a buněk účastnících se autoimunitních procesů.

Klinické studie hodnotící účinnost abataceptu u pacientů s RA prokázaly, že tato léčba zmírňuje příznaky onemocnění a zlepšuje kvalitu života. Bylo též pozorováno, že abatacept inhibuje progresi strukturálního poškození kloubů u pacientů, kteří neodpovídají na léčbu chorobu modifikujícími léky (DMARD – disease-modifying antirheumatic drugs) nebo antagonisty TNF.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky