Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Jana Kyselá

Souhrn

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastějším chronickým revmatickým onemocněním u dětí. V léčbě JIA se standardně používá methotrexát, který má kromě dobré účinnosti také přijatelný bezpečnostní profil; u pacientů, kteří neodpovídají na léčbu methotrexátem, přichází na řadu léčba namířená proti TNF (tumor necrosis factor). Ovšem, podobně jako u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou (RA), někteří dětští pacienti s JIA neodpovídají ani na tuto léčbu, popřípadě tuto léčbu nesnášejí.

Aktivace T-lymfocytů vyžaduje dva různé signály – antigen je předkládán T-lymfocytům prostřednictvím antigenprezentujících buněk, T-buňky se však aktivují, pouze pokud obdrží druhý, kostimulační signál, kterým je interakce molekul CD80 a CD86 s molekulou CD28, přítomnou na povrchu T-lymfocytů. Poté začnou

T-lymfocyty exprimovat CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4), který narušuje interakci CD molekul, což umožňuje homeostatickou modulaci odpovědi T-lymfocytů.

Právě na molekuly CD80 a CD86 je namířen abatacept, solubilní plně humánní fúzní protein, složený z extracelulární domény CTLA-4 a Fc fragmentu IgG modifikovaného tak, aby neaktivoval komplement. Abatacept se kompetitivně váže na zmíněné CD molekuly, tím selektivně brání aktivaci T-lymfocytů, a ovlivňuje tak působení mnoha dalších cytokinů a buněk účastnících se autoimunitních procesů.

Klinické studie hodnotící účinnost abataceptu u pacientů s RA prokázaly, že tato léčba zmírňuje příznaky onemocnění a zlepšuje kvalitu života. Bylo též pozorováno, že abatacept inhibuje progresi strukturálního poškození kloubů u pacientů, kteří neodpovídají na léčbu chorobu modifikujícími léky (DMARD – disease-modifying antirheumatic drugs) nebo antagonisty TNF.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky