Účinnost, bezpečnost a snášenlivost abataceptu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Jana Kyselá

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je progresivní zánětlivé onemocnění, postihující přibližně 1 % celosvětové populace. Důležité je časné zahájení léčby chorobu modifikujícími léky (DMARD – disease-modifying antirheumatic drugs), které umožňuje dosažení remise choroby, oddaluje radiografickou progresi a strukturální poškození kloubů. Z „nebiologických“ DMARD je nejčastěji využíván methotrexát, při jehož použití v monoterapii lze dosáhnout remise u 20–30 % pacientů v časném stadiu RA. Většina pacientů, především s pokročilým onemocněním, však časem dospívá do stadia, kdy je nutné zahájení léčby biologickými DMARD. V synoviální tekutině pacientů s RA jsou detekovány prozánětlivé cytokiny jako IL-1 či TNF, jejich blokáda pak vede k potlačení zánětlivého procesu. Nejčastěji používanými biologickými DMARD jsou inhibitory TNF-α (infliximab, adalimumab a etanercept), méně často je podáván antagonista receptoru pro IL-1 (anakinra), avšak i při této léčbě dochází k alespoň 50% zlepšení jen u 40–60 % pacientů. Další možností je zahájení léčby rituximabem, který je namířen vůči molekule CD20 a působí depleci periferních B-lymfocytů, nebo nasazení abataceptu.

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc



Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.



Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky