Vitamin D a jeho aktivní metabolity v léčbě osteoporózy

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
MUDr. Martina Skácelová
MUDr. Martin Žůrek
doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika FN a LF UP, Olomouc

Souhrn

Vitamin D je v tucích rozpustný vitamin, který je v potravě přítomen většinou ve velmi nízké koncentraci; výjimkou jsou tučné mořské ryby. Vitamin D se vyskytuje ve dvou základních formách – vitamin D3, který vzniká z cholesterolových prekursorů účinkem ultrafialového záření v kůži savců (cholekalciferol), a vitamin D2 (ergokalciferol), nacházející se v rostlinách, který je biologicky mnohem méně účinný. Počátkem 20. století bylo zjištěno, že těžký deficit vitaminu D je nejčastější příčinou dětské křivice a osteomalacie dospělých.1,2 V roce 1923 Harry Goldblat a Katherine Soamesová zjistili, že po ozáření 7-dehydrocholesterolu (prekursor vitaminu D v kůži) vzniká antirachitický vitaminový produkt rozpustnýv tucích.3 Nositel Nobelovy ceny Adolf Windaus v roce 1928 rozpoznal vztah sterolových jader a vitaminůa ve třicátých letech se podílel na objasnění chemické struktury vitaminů D.3 Obě formy vitaminu D jsou v přirozené formě biologicky prakticky inertní, pro jejich aktivaci je nutná hydroxylace v játrech na 25. uhlíku molekuly (25-OH-D3– kalcidiol) a následná hydroxylace v ledvinách na 1. uhlíku (1,25-(OH)2-D3 – kalcitriol). Ačkoliv bylo popsáno více než 50 metabolitů vitaminu D, kalcitriol má největší biologickouaktivitu.4 V cílových tkáních působí aktivovaný vitamin D prostřednictvím receptorů pro vitamin D (VDR). Proces hydroxylace vitaminu D je velmi přísně regulován samotným kalcitriolem, parathormonem a sérovou koncentrací vápníku a fosforu, ale také různými hormony podílejícími se na růstu a tkáňové diferenciaci (růstový hormon, prolaktin).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky