Osteoprotegerin a denosumab v patofyziologii a farmakoterapii postmenopauzální osteoporózy

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. 
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha

Souhrn

Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu, charakterizované poruchou mechanické odolnosti kosti a v důsledku toho zvýšeným rizikem zlomenin. Mechanická odolnost kosti je podmíněna množstvím a kvalitou kostního minerálu a organické matrix, mikroarchitekturou a makroarchitekturou kosti a dalšími aspekty kvality kostní hmoty. Příčinou úbytku kostní hmoty a zhoršování její kvality u žen po menopauze je zpravidla nadměrná osteoklastická resorpce, kterou ani vyšší funkce osteoblastů nestačí kompenzovat (vysokoobratová osteoporóza). Kauzální léčbou postmenopauzální osteoporózy je proto antiresorpční terapie. Během prvních 6 až 18 měsíců této léčby vyplní osteoblasty dříve vytvořené resorpční kavity novou organickou hmotou, a proto se zvýší i hustota kostního minerálu (BMD – bone mineral density). Při pokračujícím útlumu osteoklastické resorpce pokračuje v celém skeletu sekundární mineralizace kostní hmoty a je zpomaleno zhoršování mikroarchitektury kosti. Protože funkce kostních buněk jsou spřaženy, je také utlumena aktivita osteoblastů. Antiresorpční léky snižují relativní riziko zlomenin přibližně na polovinu, ale neeliminují ho.1 Pro dlouhodobý úspěch léčby je důležité, aby byla zachována obnova kostní hmoty, nezbytná pro průběžné odstraňování poškozených úseků kosti a pro průběžné obnovování elasticity kosti novou organickou matrix. U zdravých dospělých lidí se trámčitá kostní hmota obnovuje po čtyřech letech a obměna kortikální kostní hmoty trvá 20 až 25 let.2 Dlouhodobě zpomalená remodelace kosti po dlouhodobé léčbě alendronátem nebo při hypothyreóze může zhoršovat kvalitu kosti a zvyšovat riziko zlomenin.3,4

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky