Léčba glukokortikoidy indukované osteoporózy

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha

Souhrn

Perorální glukokortikoidy (GC) užívá v průměru kolem 0,5–1 % populace (v České republice 0,9 %), ve věku nad 70 let je GC léčeno až 2,5–5,2 % osob.1 Významným nežádoucím důsledkem této léčby může být osteoporóza indukovaná glukokortikoidy (GIO), která je druhou nejvýznamnější formou osteoporózy a vůbec nejčastější formou sekundární osteoporózy.2 Nadbytek GC v organismu, ať už endogenních (Cushingův syndrom), nebo při kortikoidní terapii, může zhoršovat kvalitativní i kvantitativní vlastnosti kostní tkáně a navozovat její zvýšenou fragilitu. Nízkotraumatické a často klinicky asymptomatické zlomeniny3 se zjišťují u třetiny až poloviny nemocných léčených GC.1 I asymptomatické zlomeniny obratlů však znamenají zvýšení rizika nových zlomenin.3,4 Zrychlená apoptóza osteocytů a zhoršená vaskularizace kosti navozená GC jsou až u čtvrtiny pacientů spojeny také s rizikem osteonekrózy v oblasti proximálního femuru nebo humeru.5 Některá z doporučených opatření pro prevenci nebo léčbu GIO jsou podle studií z posledních 10 let aplikována jen u 34–61 % osob užívajících CG.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky