Postavení parathormonu v léčbě osteoporózy

Supplementum: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Autoři - působiště: Osteocentrum, Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Osteoporóza přes veškeré úsilí lékařské vědy získává stále větší „pole působnosti“ a postihuje v současné době ve vyspělých zemích nejméně 7 % populace. Nové vědecké poznatky výrazně rozšiřují informace o patobiochemii a patofyziologii choroby, o aktivaci kmenových buněk a jejich diferenciaci, vlivu růstových i blokačních faktorů na maturaci a aktivaci osteoklastů a osteoblastů, o mezibuněčné komunikaci a její regulaci, přenosu a transkripci signálu a finální odezvě v genové translaci a transkripci. Obrovský rozvoj výzkumu a vývoje nových léků a léčebných přípravků vyústil v širokou nabídku velmi účinných léků, které brání rozvoji choroby a vzniku jejích komplikací, tedy zlomenin. Přes všechny tyto pokroky jsou předpovědi Světové zdravotnické organizace i odborníků oboru pesimistické a počítají se stoupající incidencí choroby i osteoporotických fraktur. Přitom především těžké a rozvinuté formy osteoporózy, ať již primární (postmenopauzální) nebo osteoporózy sekundární představují pro pacienta devastující onemocnění s vysokou následnou mortalitou a pro společnost nemalé finanční náklady na léčbu komplikací a sekundárních následků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky