Očkování proti pneumokokům

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vakcinologie
Autoři: MUDr. Zuzana Blechová
Autoři - působiště: I. infekční klinika 2. LF UK a FNB, Praha
Citace: 1 Beran J, Havlík J, Vonka V. Očkování. Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Galén 2005 2 Motlová J, Beneš Č, Křížová P. Invazivní pneumokoková onemocnění v České republice v letech 2000-2008. Zprávy EM SZÚ Praha 2009;18: 203–9. 3 Lexau CA, Lynfield R, Danila R, et al: Changing epidemiology of invasive pneumococcal disease among older adults in the era of pediatric pneumococcal conjugate vaccine. JAMA 2005;294:2043–51. 4 WHO position paper. 23-valent pneumococcal vaccine. WWR 2008;42:373–84. 5 Madhi SA, Klugman KP. A role of Streptococcus pneumoniae in virus-associated pneumonia. Nat Med 2004;10:811–3. 6 Brundage JF. Interactions between influenza and bacterial respiratory pathogens: implications for pandemic preparedness. Lancet Infect Dis 2006;6:303–12. 7 CDC. Bacterial coinfection in lung tissue specimen from fatal cases of 2009 pandemic influenza A(H1N1) – United States. Morb Mort Wkly Rep 2009;58:1071–4. 8 Jakubíková J, Perďochová Ľ. Otitídy spôsobené sérotypmi S. pneumoniae po zavedení vakcinácie PCV 7. Pediatria 2009;4:263–6. 9 Rodgers GL, Arguedas A, Cohen R, et al. Global serotype distribution among Streptococcus pneumoniae isolates causing otitis media in children: Potential implications for pneumococcal vaccines. Vaccine 2009;27:3802–10. 10 Džupová O, Polívková S, Smíšková D, et al. Epidemiologické, klinické a laboratorní charakteristiky purulentní meningitidy. Klin Mikrobiol Inf Lek 2010;16:58–63. 11 Weisman LE, Cruess DF, Fischer GW. Opsonic activity of commercially available standard intravenous immunoglobulin preparations. Pediatr Infect Dis J 1994;13:1122–5. 12 Kaplan JE, Masur H, Holmes KK. Guidelines for preventing opportunistic infections among HIV-infected persons–2002. Recommendations of the U.S. Public Health Service and the Infectious Diseases Society of America. MMWR Recomm Rep 2002;51:1–52. 13 Grijalva CG, Poehling KA, Nuorti JP, et al. National impact of universal childhood immunization with pneumococcal conjugate vaccine on outpatient medical care visits in the United States. Pediatrics 2006;118,865–73. 14 Prymula R, Siegrist CA, Chlibek R,et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet 2009;374;1339–50. 15 Grijalva CG, Nuorti JP, Zhu Y, et al. Increasing incidence of empyema complicating childhood community-acquired pneumonia in the United States. Clin Infect Dis 2010;50:805–13. 16 French N, Gordon SB, Mwalukomo T, et al. A trial of a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in HIV-infected adults. N Engl J Med 2010;362:812–22. 17 Dagan R, Lavi NG, Leibovitz E, et al. Introduction and Proliferation of Multidrug Resistant Streptococcus pneumoniae Serotype 19A Clones That Cause Acute Otitis Media in an Unvaccinated Population. J Infect Dis 2009;199:776–85. 18 Marešová V, Blechová Z, Vančíková Z, et al. Invasive pneumococcal disease IPD in the Czech republic: Clinical syndromes, serotypes, antibiotik susceptibility and presence on underlying conditions. 27th Annnual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases – ESPID. Helsinki, Finland, 2009 poster. 19 Cabrnochová H, Skibová J. Proočkovanost dětské populace v České republice v rámci nepovinného očkování. Vakcinologie 2010;4:50–4. 20 Motlová J, Beneš C, Křížová P. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2009. Zprávy EM SZÚ Praha 2010;19:68–77. 21 Blechová Z. Pneumokokové infekce v éře vakcinace. Vakcinologie 2007;2. 22 Plotkin SA, MD, Orenstein WA, Offit PA. Chapter Pneumococal conjugate and pneumococcal polysaccharide vaccines in Vaccines. Churchill Livingstone 5th Edition, 2009 23 Musher DM. Streptococcus pneumonie. In: Mandell, Douglas and Bennets. Principles and practise of infectious diseases. Churchill Livingstone, 7th edition, 2009;2128–47. 24 Prymula R, Peeters P, Chrobok V, et al. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D provide protection against otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and nontypable Haemophilus influenzae. Lancet 2006; 367:740–8.

Souhrn

Streptococcus pneumoniae je jedním z nejvýznamnějších komunitních patogenů u dětí i dospělých. Způsobuje celou škálu běžných respiračních infekcí i závažných sepsí, pneumonií a meningitid zatížených vysokou mortalitou nebo trvalými následky. Do popředí zájmu se však dostal až v posledních letech – především díky novým a stále se rozšiřujícím možnostem ochrany nejohroženějších rizikových skupin očkováním. V neposlední řadě je tento zájem vyvolán i díky měnícím se vlastnostem patogenu, celosvětově narůstající rezistenci k antibiotické léčbě a důsledkům, které vakcinace přináší globálně pro ostatní populaci.

Literatura

1 Beran J, Havlík J, Vonka V. Očkování. Minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Galén 2005 2 Motlová J, Beneš Č, Křížová P. Invazivní pneumokoková onemocnění v České republice v letech 2000-2008. Zprávy EM SZÚ Praha 2009;18: 203–9. 3 Lexau CA, Lynfield R, Danila R, et al: Changing epidemiology of invasive pneumococcal disease among older adults in the era of pediatric pneumococcal conjugate vaccine. JAMA 2005;294:2043–51. 4 WHO position paper. 23-valent pneumococcal vaccine. WWR 2008;42:373–84. 5 Madhi SA, Klugman KP. A role of Streptococcus pneumoniae in virus-associated pneumonia. Nat Med 2004;10:811–3. 6 Brundage JF. Interactions between influenza and bacterial respiratory pathogens: implications for pandemic preparedness. Lancet Infect Dis 2006;6:303–12. 7 CDC. Bacterial coinfection in lung tissue specimen from fatal cases of 2009 pandemic influenza A(H1N1) – United States. Morb Mort Wkly Rep 2009;58:1071–4. 8 Jakubíková J, Perďochová Ľ. Otitídy spôsobené sérotypmi S. pneumoniae po zavedení vakcinácie PCV 7. Pediatria 2009;4:263–6. 9 Rodgers GL, Arguedas A, Cohen R, et al. Global serotype distribution among Streptococcus pneumoniae isolates causing otitis media in children: Potential implications for pneumococcal vaccines. Vaccine 2009;27:3802–10. 10 Džupová O, Polívková S, Smíšková D, et al. Epidemiologické, klinické a laboratorní charakteristiky purulentní meningitidy. Klin Mikrobiol Inf Lek 2010;16:58–63. 11 Weisman LE, Cruess DF, Fischer GW. Opsonic activity of commercially available standard intravenous immunoglobulin preparations. Pediatr Infect Dis J 1994;13:1122–5. 12 Kaplan JE, Masur H, Holmes KK. Guidelines for preventing opportunistic infections among HIV-infected persons–2002. Recommendations of the U.S. Public Health Service and the Infectious Diseases Society of America. MMWR Recomm Rep 2002;51:1–52. 13 Grijalva CG, Poehling KA, Nuorti JP, et al. National impact of universal childhood immunization with pneumococcal conjugate vaccine on outpatient medical care visits in the United States. Pediatrics 2006;118,865–73. 14 Prymula R, Siegrist CA, Chlibek R,et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet 2009;374;1339–50. 15 Grijalva CG, Nuorti JP, Zhu Y, et al. Increasing incidence of empyema complicating childhood community-acquired pneumonia in the United States. Clin Infect Dis 2010;50:805–13. 16 French N, Gordon SB, Mwalukomo T, et al. A trial of a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in HIV-infected adults. N Engl J Med 2010;362:812–22. 17 Dagan R, Lavi NG, Leibovitz E, et al. Introduction and Proliferation of Multidrug Resistant Streptococcus pneumoniae Serotype 19A Clones That Cause Acute Otitis Media in an Unvaccinated Population. J Infect Dis 2009;199:776–85. 18 Marešová V, Blechová Z, Vančíková Z, et al. Invasive pneumococcal disease IPD in the Czech republic: Clinical syndromes, serotypes, antibiotik susceptibility and presence on underlying conditions. 27th Annnual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases – ESPID. Helsinki, Finland, 2009 poster. 19 Cabrnochová H, Skibová J. Proočkovanost dětské populace v České republice v rámci nepovinného očkování. Vakcinologie 2010;4:50–4. 20 Motlová J, Beneš C, Křížová P. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2009. Zprávy EM SZÚ Praha 2010;19:68–77. 21 Blechová Z. Pneumokokové infekce v éře vakcinace. Vakcinologie 2007;2. 22 Plotkin SA, MD, Orenstein WA, Offit PA. Chapter Pneumococal conjugate and pneumococcal polysaccharide vaccines in Vaccines. Churchill Livingstone 5th Edition, 2009 23 Musher DM. Streptococcus pneumonie. In: Mandell, Douglas and Bennets. Principles and practise of infectious diseases. Churchill Livingstone, 7th edition, 2009;2128–47. 24 Prymula R, Peeters P, Chrobok V, et al. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D provide protection against otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and nontypable Haemophilus influenzae. Lancet 2006; 367:740–8.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky