Léčba invazivních mykotických infekcí – novinky roku 2010

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jan Haber, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Citace: 1 Haber J, Mayer J, Drgona L. Léčba invazivních mykotických infekcí u imunoalterovaných nemocných – doporučení odborných společností. Vnitř Lék 2008
54:1171–3. 2 Haber J, Ráčil Z, Mayer J, et al. Léčba invazivní kandidózy – doporučení odborných společností. Vnitř Lék 2008
54:1174–84. 3 Ráčil Z, Mayer J, Kocmanová I, et al. Léčba invazivní aspergilózy – doporučení odborných společností. Vnitř Lék 2008
54: 1187–94. 4 Ráčil Z, Haber J, Drgona L, et al. Primární profylaxe invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků. Postgrad Med (mimořádná příloha) 2009:39–42. 5 Haber J, Forsterová K. Primární antimykotická profylaxe u nemocných po autologní transplantaci kostní dřeně: ano či ne? Postgrad Med (mimořádná příloha) 2009:10–15. 6 Kish MA. Guide to development of practice guidelines. Clin Infect Dis 2001
32:851–4. 7 Horn D, Neofytos D, Fishman J, et al. Use of the PATH Alliance database to measure adherence to IDSA guidelines for the therapy of candidemia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2007
26:907–14. 8 Patel M, Kunz DF, Trivedi VM, et al. Initial management of candidemia at an academic medical center: evaluation of the IDSA guidelines. Diagn Microbiol Infect Dis 2005
52: 29–34. 9 Dykewicz CA. Summary of the guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Infect Dis 2001
33:139–44. 10 Morrell M, Fraser VJ, Kollef MH. Delaying the empiric treatment of candida bloodstream infection until positive blood culture results are obtained: a potential risk factor for hospital mortality. Antimicrob agents chemother 2005
49:3640–5. 11 Garey KW, Rege M, Pai MP, et al. Time to initiation of fluconazole therapy impacts mortality in patients with candidemia: a multi-institutional study. Clin Infect Dis 2006
43:25–31. 12 von Eiff M, Roos N, Schulten R, et al. Pulmonary aspergillosis: early diagnosis improves survival. Respiration 1995
62:341–7. 13 Parkins MD, Sabuda DM, Elsayed S, et al. Adequacy of empirical antifungal therapy and effect on outcome among patients with invasive Candida species infections. J Antimicrob Chemother 2007
60:613–8. 14 Rex JH, Bennett JE, Sugar AM, et al. A randomized trial comparing fluconazole with amfotericin B for the treatment of candidemia in patients without neutropenia. Candidemia Study Group and the National Institute. N Engl J Med 1994
331:1325–30. 15 Rex JH, Pappas PG, Karchmer AW, et al. A randomized and blinded multicenter trial of high-dose fluconazole plus placebo versus fluconazole plus amfotericin B as therapy for candidemia and its consequences in nonneutropenic subjects. Clin Infect Dis 2003
36:1221–8. 16 Anaissie EJ, Darouiche RO, Abi-Said D, et al. Management of invasive candidal infections: results of a prospective, randomized, multicenter study of fluconazole versus amfotericin B and review of the literature. Clin Infect Dis 1996
23:964–72. 17 Phillips P, Shafran S, Garber G, et al. Multicenter randomized trial of fluconazole versus amfotericin B for treatment of candidemia in non-neutropenic patients. Canadian Candidemia Study Group. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997
16:337–45. 18 Kullberg BJ, Sobel JD, Ruhnke M, et al. Voriconazole versus a regimen of amfotericin B followed by fluconazole for candidaemia in non-neutropenic patients: a randomised non- -inferiority trial. Lancet 2005
366:1435–42. 19 Mora-Duarte J, Betts R, Rotstein C, et al. Comparison of caspofungin and amfotericin B for invasive candidiasis. N Engl J Med 2002
347:2020–9. 20 Reboli AC, Rotstein C, Pappas PG, et al. Anidulafungin versus fluconazole for invasive candidiasis. N Engl J Med 2007
356:2472–82. 21 Kuse ER, Chetchotisakd P, da Cunha CA, et al. Micafungin versus liposomal amfotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase III randomised double-blind trial. Lancet 2007
369:1519–27. 22 Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF, et al. Voriconazole versus amfotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. N Engl J Med 2002
347:408–15. 23 Herbrecht R, Fluckiger U, Gachot B, et al. Treatment of invasive Candida and invasive Aspergillus infections in adult haematological patients. Eur J Cancer Suppl 2007
5:49–59. 24 Herbrecht R, Flückiger U, Gachot B, et al. 2007 update of the ECIL-1 guidelines for antifungal therapy in leukemia patients. In: 2nd European Conference on Infections in Leukemia
France: Juan-les-Pins, 2007. 25 Pappas PG, Rex JH, Sobel JD, et al. Guidelines for treatment of candidiasis. Clin Infect Dis 2004
38:161–89. 26 Walsh TJ, Anaissie EJ, Denning DW, et al. Treatment of aspergillosis: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008
46:327–60. 27 Maertens J, Herbrecht R, Akan H, et al. Caspofungin as first- -line therapy of invasive aspergillosis in haematological patients: impact of baseline characteristics on response rate at end of treatment and survival. In: ECCMID. Barcelona
2008, P1016. 28 Walsh TJ, Raad I, Patterson TF, et al. Treatment of invasive aspergillosis with posaconazole in patients who are refractory to or intolerant of conventional therapy: an externally controlled trial. Clin Infect Dis 2007
44:2–12. 29 Maertens J, Raad I, Petrikkos G, et al. Efficacy and safety of caspofungin for treatment of invasive aspergillosis in patients refractory to or intolerant of conventional antifungal therapy. Clin Infect Dis 2004
39:1563–71. 30 Ráčil Z, Kocmanová I, Weinbergerová B, et al. Antimykotická profylaxe u nemocných s akutní leukémií a myelodysplastickým syndromem. Postgrad Med (mimořádná příloha) 2009:16–21. 31 Kouba M, Cetkovský P. Antimykotická profylaxe u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně. Postgrad Med (mimořádná příloha) 2009:10–15. 32 Žák P, Zavřelová A. Primární antimykotická profylaxe invazívní mykotické infekce u nemocných s hematologickou malignitou: NHL, HL, B-CLL, HCL, AA. Postgrad Med (mimořádná příloha) 2009:22–24. 33 Cordonnier C, Pautas C, Maury S, et al. Empirical versus preemptive antifungal therapy for high-risk, febrile, neutropenic patients: a randomized, controlled trial. Clin Infect Dis 2009
48:1042–51. 34 de Pauw BE, Donnelly JP. Timely intervention for invasive fungal disease: should the road now lead to the laboratory instead of the pharmacy? Clin Infect Dis 2009
48:1052–4. 35 de Pauw BE, Rubin RH. Empiric versus preemptive therapy in the management of febrile neutropenia in the patient being treated for hematologic malignancy. Transpl Infect Dis 2006
8:1–2. 36 Maertens J, Theunissen K, Verhoef G, et al. Galactomannan and computed tomography-based preemptive antifungal therapy in neutropenic patients at high risk for invasive fungal infection: a prospective feasibility study. Clin Infect Dis 2005
41:1242–50. 37 de Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP, et al. Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group. Clin Infect Dis 2008
46:1813–21. 38 Ascioglu S, Rex JH, de Pauw B, et al. Defining opportunistic invasive fungal infections in immunocompromised patients with cancer and hematopoietic stem cell transplants: an international consensus. Clin Infect Dis 2002
34:7–14. 39 Segal BH, Herbrecht R, Stevens DA, et al. Defining responses to therapy and study outcomes in clinical trials of invasive fungal diseases: Mycoses Study Group and European Organization for Research and Treatment of Cancer consensus criteria. Clin Infect Dis 2008
47:674–83. 40 Caillot D, Couaillier JF, Bernard A, et al. Increasing volume and changing characteristics of invasive pulmonary aspergillosis on sequential thoracic computed tomography scans in patients with neutropenia. J Clin Oncol 2001
19:253–9. 41 Miceli MH, Anaissie EJ. When a paradoxical increase in serum galactomannan antigen during caspofungin therapy is not paradoxical after all. Clin Infect Dis 2007
44:757–60
author reply 760–1.

Souhrn

V roce 2008 byly v našem písemnictví publikovány doporučené postupy v léčbě invazivních mykotických onemocnění. V roce následujícím skupina odborníků z několika odborných společností formulovala doporučení v profylaxi invazivních mykóz, a to zejména u hematologických malignit a při transplantaci kmenových buněk krvetvorby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky