Terapie pacientky s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem perorálním chelátorem deferasiroxem

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Anna Jonášová
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Citace: 1 Malcovati L, Della Porta MG, Cazzola M. Predicting survival and leukemic evolution in patients with MDS. Haematologica 2006
91:1588–90. 2 Armand P, Kim HT, Aleza EP, et al. Prognostic impact of elevated pretransplantation serum ferritin in patients undergoing myeloablative stem cell transplantation. Blood 2007
109:4586–8. 3 Leitch HA, Wong DHC, Leger CS, et al. Improved leukemia-free and overall survival in patients with myelodysplastic syndrome receiving iron chelation therapy: a subgroup analysis. Blood 2007
110:abstract 1469. 4 Rose C, Brechignac S, Dreyfus F, et al. Positive impact of iron chelation therapy (CT) on survival in regularly transfused mds patients. A prospective analysis by the GFM. Blood 2007
110:abstract 249. 5 List A, Baer MR, Steensma D, et al. Iron chelation therapy with deferasirox (ICL670) reduces serum ferritin and labile plasma iron (LIP) in patients with myelodysplastic syndromes (MDS). Haematologica 2008
93(Suppl 1):abstract 0228. 6 Gattermann N, Schmidt M, Rose CH, et al. Efficacy and safety of deferasirox (Exjade®) during 1 year of treatment in transfusion-dependent patients with myelodysplastic syndromes: results from EPIC trial. Blood 2008
112:abstract 633. 7 List AF, Baer MR, Steensma D, et al. Iron chelation with deferasirox (Exjade®) improves iron burden in patients with myelodysplastic syndromes (MDS). Blood 2008
112: abstract 634. 8 Malcovati L, Porta MG, Pascutto C, et al. Prognostic factors and life expectancy in myelodysplastic syndromes classified according to WHO criteria: a basis for clinical decision making. J Clin Oncol 2005
23:7594–603.

Souhrn

Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní skupina onemocnění, pro něž je charakteristická diskrepance mezi bohatou krvetvorbou a periferní pancytopenií jako následek neefektivní hematopoezy s klinickými projevy anemie, infekce a krvácením. Možná je transformace do akutní leukemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky