Léčba „triple pozitivního“ karcinomu prsu

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Pacientka onemocněla v roce 2002 ve svých 43 letech karcinomem pravého prsu: T2 N1 M0, ER+ 75 %, PR+ 15 %, Ki-67 35 %, HER2 3+, pozitivní hercept-test, FISH-pozitivita (poměr kopií genu 4,15). Podstoupila konzervativní chirurgický výkon na pravém prsu s exenterací axily, adjuvantní chemoterapii AC-D (celkem 8 cyklů podle  von Minkwicze – 4x doxorubicin 60 mg/m2 + cyclophosphamid 600 mg/m2, 4x docetaxel 100 mg/m2) a adjuvantní radioterapii 50 Gy + 12 Gy boost. Byla u ní zahájena hormonální léčba goserelinem (Zoladex) s tamoxifenem a v roce 2003 jí byla provedena laparoskopická kastrace. Tamoxifen užívala celkem 5 let, tedy do roku 2007.

V roce 2009 se objevily zažívací obtíže, nevolnost, pocit plného žaludku, tlak v podžebří a intermitentní průjmy. V rámci restagingu byla na ultrazvuku a posléze i na CT jater zjištěna 3 metastatická ložiska do velikosti 2 cm v pravém laloku a jedno velikosti 1 cm v laloku levém. Hodnota CEA byla 12,2 μg/l a CA 15.3 48,6 kU/l. Byla zahájena paliativní chemoterapie paclitaxelem týdně v dávce 80 mg/m2 spolu s trastuzumabem v nasycovací dávce 4 mg/kg a poté v týdenní dávce 2 mg/kg. Po 12 aplikacích biochemoterapie byla pacientka přešetřena pomocí CT a bylo zjištěno podstatné zmenšení patologických ložisek v játrech o více než 50 %, také hodnoty onkomarkerů se vyvíjely příznivě (CEA 4,8 μg/l a CA 15.3 21,1 kU/l). Vzhledem k rozvoji periferní polyneuropatie 2. stupně byla ukončena chemoterapie a pacientka pokračovala v paliativní léčbě trastuzumabem spolu s anastrozolem v dávce 1 mg denně. Za další 3 měsíce byl nález na CT jater ještě příznivější – ložisko v levém laloku zcela vymizelo a vpravo perzistovalo pouze jedno ložisko velikosti 1,5 cm, jehož lokalizace umožnila využití radiofrekvenční ablace s velmi dobrým účinkem. Pacientka je nyní při biomodulované hormonální léčbě v zobrazovací remisi s negativitou nádorových markerů (CEA 3,8 μg/l a CA 15.3 14,8 kU/l) po dobu 7 měsíců. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky