Použití oxidu arsenitého v léčbě akutní promyelocytární leukemie

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda
Autoři - působiště: Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice, Plzeň

Souhrn

Akutní promyelocytární leukemie (APL) je jedním z podtypů akutní myeloidní leukemie, z nichž tvoří asi 10–15 % všech případů. První popis APL v literatuře je datován do roku 1957,1 podle donedávna používané klasifikace FAB byla označována také jako AML M3. Až u 98 % pacientů s APL je charakteristická přítomnost reciproké chromosomální translokace t(15;17) a jí odpovídajícího fúzního genu PML-RARa (tzn. vzájemná výměna genu promyelocytic leukemia lokalizovaného na chromosomu 15 a retinoic acid receptor alpha na chromosomu 17).

Ještě koncem 80. let 20. století byla APL považována za velmi agresivní hematologickou malignitu s vysokým procentem časné mortality, a to především z důvodu přítomné koagulopatie charakteru diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC) a s ní spojených fatálních hemoragických komplikací. Se zavedením kyseliny all-trans-retinové (ATRA) do klinické praxe však nastal zásadní obrat v úspěšnosti léčby APL, která se tak nakonec stala prognosticky nejpříznivější variantou všech AML. Pravděpodobnost dosažení kompletní remise onemocnění dosáhla u takto léčených pacientů až 90 %, trvale vyléčených nemocných je pak zhruba 70–75 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky