Chemoterapie Hodgkinova lymfomu komplikovaného fulminantní klostridiovou difuzní kolitidou s podpůrnou léčbou pegfilgrastimem

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Milan Matuška, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav klinické hematologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Souhrn

U 32leté ženy byl ve 20. týdnu gravidity diagnostikován  Hodgkinův lymfom. Pacientka uváděla třítýdenní anamnézu celkové slabosti a nevysvětlitelného nočního pocení. Při fyzikálním vyšetření byly zjištěny zvětšené pravostranné krční uzliny velikosti 2,5 x 1,2 cm a 1,0 x 0,5 cm. Zobrazení magnetickou rezonancí ukázalo navíc masu velikosti 17 x 9 x 8 cm v mediastinu. Ultrazvukové vyšetření břicha a pánve a vyšetření kostní dřeně neprokázalo další postižení nádorovou masou. Histologické vyšetření z pravé krční uzliny potvrdilo podezření na Hodgkinův lymfom – typ nodulární sklerózy. 

Pacientka byla léčena vinblastin sulfátem v dávce 6 mg/m2 i. v. každé 2 týdny a kortikosteroidy (pro protinádorový účinek a podporu dozrávání plicní tkáně plodu). Došlo k významné parciální remisi (mediastinum po této léčbě bylo velikosti 7 x 9 x 8 cm). Během gravidity nebyl pegfilgrastim podáván. Ve 32. týdnu gravidity pacientka císařským řezem porodila zdravé dítě o hmotnosti 1 300 gramů. Skóre Apgarové bylo 9-9-10. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky