Intradermální vakcína proti chřipce

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Vakcinologie
Autoři: Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Autoři - působiště: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Souhrn

Chřipka je vysoce nakažlivé akutní horečnaté onemocnění respiračního traktu s náhlým začátkem a sezonním výskytem (epidemická chřipka). Možný je také pandemický výskyt. Zdrojem nákazy je nemocný člověk a chřipka se přenáší zejména vzdušnou cestou – kapénkami. Původcem onemocnění je virus chřipky, jenž patří mezi Orthomyxoviridae a dělí se na typy A, B a C. Typ A podléhá antigenním změnám ze všech typů nejčastěji, je příčinou každoročních epidemií a může vyvolat i pandemii. Typ B vyvolává mírnější onemocnění a antigenní změny jsou u něho méně časté. V současné době začíná narůstat jeho význam jako původce epidemií. Typ C vyvolává sporadická onemocnění s mírným průběhem po dobu celého roku. Sezona epidemií chřipky na severní polokouli trvá od října do dubna, na jižní polokouli od května do září a v tropickém pásmu celoročně – zejména v období dešťů. V roce 1997 byl zaznamenán první případ přenosu ptačí chřipky na člověka. Tyto přenosy přetrvávají do současnosti. Onemocnění chřipkou postihne každý rok 10 % světové populace, v době pandemie až 40–50 % populace. V České republice (ČR) každoročně onemocní statisíce osob ve větších či menších epidemiích, které začínají v populaci předškolních, později školních dětí. Následně propukne epidemie u dospělých, zpravidla počátkem nového roku (leden a únor), a tyto epidemie trvají v průměru 6–8 týdnů. V souvislosti s chřipkou zemře asi 2 000–2 500 osob, nejrizikovějšími skupinami jsou děti, senioři, těhotné ženy a pacienti se základním chronickým onemocněním. Během epidemie zpravidla v ČR onemocní 10–30 % obyvatel. Epidemický práh je 2 000 případů/100 000 obyvatel. V roce 2009 se po 42 letech objevila pandemie chřipky vyvolaná zcela novou shiftovou variantou viru A/H1N1, označovaná jako prasečí chřipka. 

Nejúčinnější možností prevence jak sezonní, tak pandemické chřipky je vakcinace. Přesto, že chřipce lze snadno předejít právě vakcinací a na trhu je dostatek registrovaných štěpených i subjednotkových vakcín, není ochrana proti chřipce dostatečná. Příčinou je velice nízká proočkovanost v mnoha zemích světa, a cíle Světové zdravotnické organizace – v roce 2010 proočkovat 75 % starší populace – nebude dosaženo. Proočkovanost proti chřipce se významně liší mezi jednotlivými zeměmi Evropy i světa. V západní Evropě dosahují nejvyšší proočkovanosti Německo, Itálie a Velká Británie, s více než dvojnásobnou spotřebou chřipkových vakcín, než jaká je např. v Norsku nebo v ČR. Česká republika se se svojí proočkovaností pohybuje na posledních místech v Evropě spolu s Irskem a Slovenskou republikou. Odhadovaná proočkovanost činí 8–10 %. Proto jsou vyvíjeny intenzivnější aktivity směřující ke zvýšení proočkovanosti nejen starší populace, ale i osob v produktivním věku a specifických skupin obyvatel, jako jsou například zdravotničtí pracovníci. 

Novodobá pandemie nové H1N1 prasečí chřipky odkryla mezery a nedostatky v prevenci chřipky. Přesto, že se po počátečních problémech podařilo zajistit dostatek pandemické vakcíny, nebyl o toto očkování v populaci zájem. Nejčastěji uváděné důvody nezájmu o tento typ očkování jsou neúčinnost vakcinace, strach z nežádoucích účinků očkování, strach z injekcí, podceňování dopadů chřipky, popřípadě strach z onemocnění chřipkou bezprostředně po očkování. Cest, jak zvýšit proočkovanost proti chřipce, je několik. Jedna z možností, jak zmírnit strach z bolestivé aplikace a neopodstatněný strach z injekcí, je nová metoda aplikace chřipkové vakcíny v podobě intradermálního podání.  

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky