Očkování proti klíšťové encefalitidě

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vakcinologie
Autoři: RNDr. Marek Petráš
Autoři - působiště: www.vakciny.net

Souhrn

Viry klíšťové encefalitidy typické pro euroasijský region mají své příbuzné flaviviry i na jiných kontinentech. Jimi indukovaná imunita může mít společné obranné znaky pro všechny flavivirové nákazy.

Efektivnost očkování jakoukoli dostupnou vakcínou v našem regionu vede ke stejnému cíli bez významných odchylek, s výjimkou osob starších 50 let, pro které zůstává někdy ekonomičtější očkování vakcínou FSME-Immun. U většiny očkovaných se indukují protilátky zpravidla již 14 dní po podání prvních dvou dávek, nicméně kompletní, třídávkové očkování ochranu nejen posílí, ale rovněž prodlouží. Aktivní ochranu z větší části zajišťuje primární humorální imunita, zatímco imunologická paměť se stává dlouhodobým zdrojem adaptivní a sekundární humorální imunity, stimulované v pravidelných intervalech boosterem. 

Očkují-li se jedinci v dobré zdravotní kondici, pak riziko závažných nežádoucích účinků, popřípadě postvakcinačních komplikací, je téměř vyloučeno. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky