Očkování proti meningokokům

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vakcinologie
Autoři: MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Autoři - působiště: Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha

Souhrn

Vývoj meningokokových vakcín má již dlouhou historii a v současnosti je dostupná řada kvalitativně odlišných vakcín, avšak stále není k dispozici vakcína univerzálně účinná proti všem meningokokům. Každá z meningokokových vakcín má své limitace a své indikace. Není stanovena vakcinační strategie, která by byla univerzálně použitelná pro všechny země – jednotlivé vakcinační strategie jsou utvářeny podle epidemiologické situace a dostupnosti vhodné vakcíny v jednotlivých zemích. 

Do současné doby byly ve světě vyvinuty tři druhy meningokokových vakcín – polysacharidová, proteinová a konjugovaná. Všechny tyto vakcíny poskytují specifickou imunitu pouze proti těm antigenům (polysacharidovým či proteinovým), z nichž jsou vyrobeny. Nejnovější zprávy o vývoji meningokokových vakcín napovídají, že nová vakcína, která by byla univerzálně účinná na všechny meningokoky, bez ohledu na jejich kapsulární či nekapsulární antigeny, bude vyvinuta genetickými metodami (reverzní vakcinologie).1 Tento vývoj však bude trvat ještě řadu let. Některé z těchto vakcín jsou připravovány cíleně pro určitou zemi (proteinové vakcíny či konjugované vakcíny obsahující kombinace skupinových polysacharidů), jiné vakcíny mají široké použití (například konjugovaná vakcína MenC, konjugovaná tetravakcína A, C, Y, W135). Široké použití je rovněž očekáváno po ukončení vývoje vakcín MenB vyrobených reverzní vakcinologií. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky