Léčba dasatinibem u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie s rezistencí, nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí vůči imatinibu vede k rychlé a trvalé cytogenetické odpovědi

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V léčbě chronické myeloidní leukemie (CML) byl jako první z tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) schválen imatinib, u pacientů s rezistencí, nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí vůči imatinibu je indikován dasatinib nebo nilotinib (nedostatečná odpověď je dle současně platné definice charakterizována selháním v dosažení kompletní cytogenetické odpovědi [CCyR – complete cytogenetic response] během intervalu 18 měsíců od zahájení dané léčby). 

Dasatinib je mezi ostatními TKI unikátní svým plazmatickým poločasem, který činí 3–5 hodin. Tak dochází k pouze přechodné inhibici BCR-ABL, avšak klinický účinek dasatinibu je přesto výrazný.

Primárním cílem léčby CML je udržení pacientů v hematologické remisi a zabránění progresi do blastického zvratu. Ukázalo se, že celkové výsledky pacientů a jejich prognóza souvisí s mírou dosažené odpovědi, přičemž nejvýznamnější je právě dosažení CCyR. 

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky