Důležitost udržení relativní dávkové intenzity chemoterapeutických režimů podobných CHOP v kombinaci s rituximabem u pacientů s difuzním velkobuněčným lymfomem z B-buněk

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Difuzní velkobuněčný lymfom z B-buněk (DLBCL – diffuse large B-cell lymphoma) patří mezi nejčastější typy maligních lymfomů – z nich představuje asi 30 %. Jako standardní terapie DLBCL byl zaveden režim CHOP obsahující cyklofosfamid, doxorubicin, vincristin a prednison. Se zavedením rituximabu, chimerické protilátky proti molekule CD20, do klinické praxe (režim R-CHOP) se významně zlepšilo přežití pacientů, a tento režim se tak stal novým standardem. I při použití této léčby však dochází u přibližně 30 % pacientů k relapsu.

Existuje korelace mezi dávkou protinádorového léku a jeho účinností – vyšší dávky vedou k lepší léčebné odpovědi, ale většinou také k většímu výskytu nežádoucích účinků, které mohou v konečném důsledku zkrátit přežití pacientů. Tedy i při režimu CHOP je v některých případech nutné snížit dávku léku a prodloužit délku užívání (s ohledem na věk, přítomnost orgánové dysfunkce či infekce).

V současné době byla navržena jednotka relativní dávková intenzita (RDI – relative dose intensity) jakožto ukazatel intenzity chemoterapie – RDI je podílem skutečně podané a standardně doporučené dávky léku během daného časového úseku. V předchozích studiích u pacientů s DLBCL bylo přitom pozorováno, že udržení RDI zlepšuje léčebné výsledky a je jedním z prognostických faktorů. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky