Bezpečnost a imunogenita 13valentní pneumokokové konjugované vakcíny

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Streptococcus pneumoniae je nejčastějším původcem akutní otitis media (AOM) a invazivních bakteriálních onemocnění včetně meningitidy, bakteriemie a pneumonie u dětí. Se zařazením 7valentní konjugované pneumokokové vakcíny (PCV7) do očkovacího schématu se incidence invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) v USA i ostatních zemích výrazně snížila. Vakcinace proti pneumokoku je však spojena i s dalšími příznivými účinky, jako je ochrana proti nosičství pneumokoků u členů rodiny očkovaného dítěte nebo snížení incidence IPO i v neočkované populaci. S. pneumoniae však stále zůstává významnou příčinou morbidity a mortality u dětí celosvětově, především v zemích s častým výskytem sérotypů 1, 3, 5, 6A a 19A, které nejsou součástí vakcíny PCV7.

Očkování vakcínou PCV7 v Evropě poskytuje ochranu proti 68 % původců způsobujících IPO (např. v Severní Americe je to zhruba 80 %), nicméně v poslední době byl ve Spojených státech zaznamenán nárůst IPO vyvolaných sérotypy 3, 6A, 7F, 15, 22F, 33F, a především 19A, které nejsou ve vakcíně PCV7 obsaženy. Rovněž byl pozorován vzestup incidence AOM způsobené sérotypem 19A, což vedlo k požadavku vytvoření vakcíny, jejíž součástí by byl především právě tento sérotyp.

Na základě doporučení WHO se k testování imunogenity nových pneumokokových vakcín využívá stanovování koncentrace sérotypově specifických imunoglobulinů pomocí metody ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), přičemž jako hraniční hodnota byla stanovena koncentrace 0,35 μg/ml. K důkazu funkčnosti protilátek proti danému pneumokokovému sérotypu lze využít metody OPA (opsonophagocytic assay).  

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky