Adherence je nezbytná pro dosažení molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, kteří dosáhli kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Chronická myeloidní leukemie (CML) je onemocnění charakteristické přítomností Philadelphského (Ph) chromosomu, které je bez léčby fatální. Účinnou terapii představuje imatinib, analog adenosintrifosfátu, který selektivně inhibuje kinázu BCR-ABL, jejíž zvýšená aktivita je pro toto onemocnění specifická. Léčba imatinibem u většiny pacientů navozuje trvalou cytogenetickou odpověď – přibližně u 75 % pacientů není po 2 letech léčby Ph chromosom detekovatelný (je tedy dosaženo kompletní cytogenetické odpovědi – CCyR). Dosažení CCyR je přitom hlavním cílem léčby, neboť znamená prodloužení přežití. Při dlouhodobém užívání imatinibu může dojít též k velké molekulární odpovědi (MMR), a především ke kompletní molekulární odpovědi (CMR), kdy není již transkript BCR-ABL  detekovatelný.

Míra, do jaké pacienti dodržují předepsanou léčbu, se u různých protinádorových léků liší – bývá uváděna v rozmezí 16–100 %. Mezi metody hodnocení adherence k léčbě patří pacientské dotazníky, měření počtu spotřebovaných léků nebo jejich plazmatických koncentrací a mikroelektronické monitorovací systémy (MEMS). Součástí těchto systémů je zařízení, které zaznamenává počet otevření krabičky nebo lahvičky s lékem. Ačkoliv se zdá, že měření adherence pomocí MEMS není zcela přesné, jedná se o zlatý standard. 

Míra adherence k imatinibu byla na základě dvou studií odhadnuta na 75 %,2 resp. 90 %.3 Ve druhém případě byla vyšší adherence spojena s lepšími léčebnými výsledky.  

Komentář ke studii

MUDr. Eduard Cmunt, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky