Účinnost ustekinumabu ve srovnání s etanerceptem v léčbě středně těžké a těžké psoriázy

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění postihující přibližně 2 % světové populace. V jeho léčbě se používají látky zaměřené na potlačení zánětlivých procesů – především jsou to imunosupresivně působící léčiva methotrexát či cyklosporin. Biologická léčiva, která selektivně inhibují jednotlivé molekuly účastnící se kaskády zánětlivých dějů, přinesla další terapeutické možnosti a přispěla též k dalšímu porozumění imunologickým a patofyziologickým základům onemocnění.

Hlavní roli v rozvoji zánětu hrají prozánětlivé cytokiny, jako je např. TNF-α (tumor nekrotizující faktor-α). Látky selektivně inhibující TNF-α se ukázaly jako vysoce účinné v léčbě psoriázy. V poslední době byly identifikovány další molekuly uplatňující se v rozvoji zánětu u psoriázy, IL-12 a IL-23,  tedy cytokiny, které indukují diferenciaci naivních CD4+ lymfocytů v pomocné T1-lymfocyty (Th1) a pomocné T17-lymfocyty (Th17). V souladu s tím byla testována a prokázána účinnost nové skupiny biologických léčiv blokujících IL-12 a IL-23. 

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky