Bortezomib v kombinaci s melfalanem a prednisonem vs melfalan s prednisonem u dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Základním cílem v léčbě mnohočetného myelomu je s ohledem na současné terapeutické možnosti snaha co možná nejvíce prodloužit dobu celkového přežití (OS – overall survival). V tomto smyslu velmi dobře působí vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation). V posledních letech je navíc možné využít thalidomid a jeho derivát lenalidomid anebo inhibitor proteasomu bortezomib. U pacientů ve vyšším věku však bývá terapeutická odpověď horší, a otevírá se tak např. otázka úpravy dávkovacího schématu.

Nově využívaná léčiva u osob, u nichž není vhodné podání vysokodávkované chemoterapie, vedou k prodloužení doby do progrese (TTP – time to progression) či přežití bez progrese (PFS – progression-free survival), avšak jejich konkrétní vliv na OS nebyl dosud pečlivěji hodnocen. Ve III. fázi klinického hodnocení se nicméně již ukázalo, že thalidomid v kombinaci s melfalanem a prednisonem oproti téže kombinaci bez thalidomidu výrazně prodlužuje ukazatel OS. Existuje však obava, podle které by užití těchto účinnějších léčiv v 1. linii mohlo vést k výskytu vyššího počtu farmakorezistentních relapsů.

Mezinárodní randomizovaná studie III. fáze VISTA (Velcade as Initial Standard Therapy in Multiple Myeloma) přinesla v prvním zhodnocení zprávu o lepší účinnosti bortezomibu v kombinaci s melfalanem a prednisonem (VMP) oproti režimu melfalan/prednison (MP) u dosud neléčených pacientů, u kterých nebyla vhodná léčba vysokodávkovanou chemoterapií. Následné sledování při této první analýze bylo 16,3 měsíce. 

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky