Bortezomib v kombinaci s melfalanem a prednisonem vs melfalan s prednisonem u dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Základním cílem v léčbě mnohočetného myelomu je s ohledem na současné terapeutické možnosti snaha co možná nejvíce prodloužit dobu celkového přežití (OS – overall survival). V tomto smyslu velmi dobře působí vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation). V posledních letech je navíc možné využít thalidomid a jeho derivát lenalidomid anebo inhibitor proteasomu bortezomib. U pacientů ve vyšším věku však bývá terapeutická odpověď horší, a otevírá se tak např. otázka úpravy dávkovacího schématu.

Nově využívaná léčiva u osob, u nichž není vhodné podání vysokodávkované chemoterapie, vedou k prodloužení doby do progrese (TTP – time to progression) či přežití bez progrese (PFS – progression-free survival), avšak jejich konkrétní vliv na OS nebyl dosud pečlivěji hodnocen. Ve III. fázi klinického hodnocení se nicméně již ukázalo, že thalidomid v kombinaci s melfalanem a prednisonem oproti téže kombinaci bez thalidomidu výrazně prodlužuje ukazatel OS. Existuje však obava, podle které by užití těchto účinnějších léčiv v 1. linii mohlo vést k výskytu vyššího počtu farmakorezistentních relapsů.

Mezinárodní randomizovaná studie III. fáze VISTA (Velcade as Initial Standard Therapy in Multiple Myeloma) přinesla v prvním zhodnocení zprávu o lepší účinnosti bortezomibu v kombinaci s melfalanem a prednisonem (VMP) oproti režimu melfalan/prednison (MP) u dosud neléčených pacientů, u kterých nebyla vhodná léčba vysokodávkovanou chemoterapií. Následné sledování při této první analýze bylo 16,3 měsíce. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky