Úloha Th2-lymfocytárního IL-31 v imunopatogenezi atopické dermatitidy

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

IL-31 je cytokin Th2-lymfocytů, který je schopen u myší indukovat projevy podobné příznakům atopické dermatitidy (AD). Dominantní patologickou charakteristikou AD je eosinofilní infiltrace kožních lézí. Cílem nedávno provedené studie bylo posouzení účinku IL-31 na aktivaci eosinofilů a epidermálních keratinocytů. Eosinofily a keratinocyty byly kultivovány buď společně, nebo odděleně v přítomnosti stimulačního vlivu IL-31, nebo bez jeho přítomnosti. Působením IL-31 docházelo k uvolňování prozánětlivých cytokinů IL-1β, IL-6 a dalších chemokinů spojovaných s AD z eosinofilů; uvolňování cytokinů bylo zvýšeno při společné kultivaci eosinofilů a keratinocytů. Dále bylo pozorováno, že k uvolnění cytokinů zprostředkovanému IL-31 je nutná přímá interakce mezi eosinofily a keratinocyty. Tyto nálezy tak svědčí pro kruciální úlohu IL-31 v imunopatogenezi AD prostřednictvím aktivace systému eosinofily-keratinocyty.  

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky