Hemofilové a pneumokokové konjugované vakcíny a pneumonie u dětí

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Analýzou randomizovaných studií a studií případů a kontrol v rozvojových zemích byla sledována účinnost hemofilových konjugovaných a 9- či 11valentních pneumokokových konjugovaných vakcín ve smyslu ovlivnění incidence dětské pneumonie a s ní spojené mortality. Ukázalo se, že souhrnem hemofilová vakcinace ovlivňuje 4 % klinicky zřejmých pneumonií, 6 % klinicky závažných pneumonií a 18 % rentgenově potvrzených pneumonií. Analogické hodnoty se týkají i pneumokokových vakcín, a sice 7 %, 7 % a 26 %. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky