Imunizace proti tetanu snižuje mortalitu novorozenců

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Novorozenecký tetanus i navzdory pokrokům ve vakcinaci zůstává celosvětově významnou příčinou novorozenecké mortality, ale současně příčinou, jíž lze předejít. Velký pokrok byl v tomto směru nepochybně zaznamenán s masivním rozšířením imunizace tetanickým toxoidem. Recentně byla provedena analýza vlivu vakcinace těhotných žen a žen v reprodukčním věku na novorozeneckou mortalitu, jež vycházela z údajů Cochranovy databáze. Imunizace těchto žen nejméně dvěma dávkami toxoidu snížila mortalitu na novorozenecký tetanus o 94 % (95% CI: 80–98 %). 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky