Sedmivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína u HIV-pozitivních osob

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Streptococcus pneumoniae je vedoucí příčinou závažných infekcí u dospělých HIV-pozitivních osob, zejména v afrických zemích. Hledání optimální možnosti prevence je tak velmi žhavou otázkou, především uvědomíme-li si nedostatečnou účinnost polysacharidové vakcíny. Recentně byla provedena dvojitě zaslepená studie na 496 pacientech, z čehož 44 % byli muži a 88 % osob bylo HIV-pozitivních. Během celkové doby sledování 798 osoboroků bylo zaznamenáno 67 případů pneumokokových onemocnění u 52 osob (všichni byli HIV-pozitivní); účinnost vakcíny byla stanovena na 74 % (95% CI: 30–90 %). Ve vakcinované skupině zemřelo z jakékoliv příčiny 73 osob, v placebové skupině 63. Vzhledem k nízkému výskytu nežádoucích účinků autoři studie doporučují podání této vakcíny v prevenci rekurentních pneumokokových infekcí způsobených sérotypy obsaženými ve vakcíně či sérotypem 6A. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky