Kvadrivalentní meningokoková konjugovaná vakcína

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Celkem 175 dětem byly podány dvě dávky meningokokové kvadrivalentní (A, C, W135, Y) konjugované vakcíny (MenACWY-CRM) v 6. a 12. měsíci života nebo MenC ve 12. měsíci a MenACWY-CRM v 18. měsíci. Baktericidní titr protilátek byl měřen měsíc před vakcinací a po podání každé dávky. Výskyt nežádoucích reakcí v místě vpichu i systémových nežádoucích účinků byl u obou vakcín srovnatelný. Po aplikaci dvou dávek MenACWY-CRM bylo titru hSBA ≥ 8 dosaženo u 100 % osob pro typy C, W135 či Y a 84 % pro sérotyp A. Titr pro sérotyp C byl ve 12. měsíci dokonce více než 10násobný po podání dvou dávek ve srovnání s podáním MenACWY-CRM pouze v jedné dávce.   

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky