Onkolytická vakcína u maligního melanomu

Číslo: 3 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Herpes virus geneticky upravený k selektivní replikaci v nádorově změněných buňkách a podporující expresi GM-CSF (Oncovex) byl recentně hodnocen ve II. fázi klinického zkoušení při aplikaci přímo do melanomu u pacientů v pokročilém stadiu choroby. Po aplikaci byl u pacientů zjištěn vyšší počet T-lymfocytů rozeznávajících antigeny asociované s melanomovými buňkami (MART-1) v regredujících lézích ve srovnání s neléčenými nemocnými. V ošetřených lézích byl rovněž zjištěn výrazně nižší počet regulačních či supresorových T-lymfocytů. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky