Využití fixní kombinace v léčbě pacienta s nedostatečně kompenzovanými rizikovými faktory

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Léčba arteriální hypertenze, dyslipidemie, obezity a dalších rizikových faktorů oběhových onemocnění je nutně součástí naší každodenní práce. Často se tyto faktory u našich nemocných vyskytují současně, a my jsme tak nuceni při volbě léčebného postupu jednoho onemocnění zohlednit i ostatní přítomná rizika. Používáme kombinace léčiv a při jejich výběru zohledňujeme dobrou snášenlivost i v kombinacích a současně neutrální (nebo dokonce příznivé) ovlivnění dalších přítomných onemocnění. Následující případ z ambulance ilustruje nutnost komplexního přístupu k vysoce rizikovému nemocnému s kumulací rizik kardiovaskulárních komplikací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky