Naše první zkušenosti s dabigatran etexilátem v prevenci tromboembolické nemoci u pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Radek Kunovský
Autoři - působiště: I. ortopedická klinika FN u sv. Anny, Brno/nyní: Úrazová nemocnice, Brno

Souhrn

Naše první zkušenosti s dabigatran etexilátem v prevenci tromboembolické nemoci u pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu.

Článek shrnuje prvotní zkušenosti s dabigatran etexilátem v prevenci tromboembolické nemoci u pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu získané na I. ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně. Uvádíme náš postup v edukaci pacienta, systém rozhodování o typu prevence, indikační schéma, kontraindikace, výsledky a komplikace léčby i námi částečně upravené schéma dávkování dabigatranu. Nový perorální přímý inhibitor trombinu bez nutnosti monitorace parametrů koagulace je pro pacienta i pro ošetřující personál přínosem. Odpadá bolestivá invazivní aplikace (oproti nízkomolekulárnímu heparinu) i invazivní monitorování (oproti warfarinu). Podle klinických studií RE-MODEL a RE-NOVATE je účinnost dabigatran etexilátu srovnatelná s účinností enoxaparinu. Další velkou výhodou oproti warfarinu je možnost současného užívání nesteroidních antirevmatik a možnost i. m. aplikace léků. Naše první zkušenosti s tímto lékem jsou příznivé.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky