Snižování kardiovaskulárního rizika – místo pro fixní kombinaci léčiv

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
MUDr. Eva Motyková
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Popis případu

V roce 2005 byla u našeho pacienta ve věku 33 let diagnostikována smíšená dyslipidemie, která byla následně léčena fenofibrátem v dávce 200 mg denně. Po dvou letech byl pacient doporučen do specializované ambulance pro nedostatečnou kompenzaci stávající terapií, během které bylo dosaženo nejlepších hodnot krevních lipidů: celkový cholesterol (TC) 7,2 mmol/l, triglyceridy (TG) 2,1 mmol/l, LDL-cholesterol (LDL-C) 5,22 mmol/l a HDL-cholesterol (HDL-C) 1,03 mmol/l.

Pacient je maximálně pracovně vytížený a jeho pohybová aktivita je pouze nárazová, stejně tak zanedbává pravidelnou racionální stravu. Alkohol konzumuje příležitostně, přibližně 5–6 piv většinou v kombinaci s předešlou pohybovou aktivitou. Pacient nikdy nekouřil. V rodinné anamnéze byl dokumentován předčasný výskyt aterosklerotických vaskulárních komplikací u otce a jeho bratra, kteří oba prodělali cévní mozkovou příhodu před dovršením 60 let věku.

Zcela jistě se v tomto případě jedná o primární (tedy geneticky podmíněnou) dyslipidemii s převahou hypercholesterolemie a vysokou hodnotou LDL-C. Mírné zvýšení koncentrace TG a snížení HDL-C pravděpodobně souvisí se špatnými stravovacími návyky, nárazovou konzumací alkoholu a nedostatkem pohybu. S úpravou životního stylu můžeme očekávat snížení, ideálně normalizaci těchto dvou ukazatelů, je tedy třeba na nemocného nahlížet jako na jedince s dominující hypercholesterolemií, což je důležité z hlediska léčebné strategie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky