Biologická léčba těžkého astmatu u dětí monoklonální anti-IgE protilátkou omalizumabem

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Pneumologie
Autoři: Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP 
Autoři - působiště: Centrum pro biologickou léčbu astmatu, Dětská pneumologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn

Úvod

Průduškové astma se v posledních desetiletích stalo jednou nejrozšířenějších chronických nemocí. Nemocným může přinášet významné zhoršení kvality života, četná omezení v běžných činnostech, akutní stavy dechových obtíží a dušnosti, a dokonce je ohrožovat na životě. V současné době je výskyt astmatu celosvětově uváděn již u více než 300 milionů jedinců. U dětí je z výsledků celosvětových epidemiologických přehledů zjišťována prevalence sice geograficky velmi variabilní, v rozvinutých zemích se ovšem pohybuje až v pásmu 10–20 % dětské populace v příslušných věkových skupinách.

V České republice je celková prevalence astmatu odhadována na přibližně 8 % populace, přesnější údaje z recentních studií u dětí ukazují hodnoty v rozmezí 8–16 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky