Glimepirid

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. 
Autoři - působiště: Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

V současné době se v léčbě diabetu 2. typu uplatňují nová konsensuální doporučení evropské a americké diabetologické společnosti. Navržený algoritmus byl Nathanem publikován v srpnu 2006,1 a i po diskusi o vedlejších účincích thiazolidindionů zůstává beze změn.2 V tomto schématu si deriváty sulfonylurey ponechávají významné postavení v dobře validovaných léčebných postupech u diabetu 2. typu a mohou být podávány po selhání léčby metforminem či při nemožnosti podávat metformin pro kontraindikace nebo nežádoucí účinky. V dalších krocích léčebného algoritmu se běžně kombinují i s dalšími antidiabetiky včetně inzulinu. Glimepirid je dnes jedním z nejčastěji podávaných derivátů sulfonylurey.

Perorální antidiabetika sulfonylureové řady ve správné indikaci již půl století významně přispívají k optimální léčbě diabetu, a tím i k prevenci jeho komplikací. Patří do skupiny inzulinových sekretagog, mezi tzv. iniciátory inzulinové sekrece. Významně snižují glykemii nalačno i po jídle, tlumí nadprodukci glukózy v játrech a mají i další klinicky významné účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky