Arteriální hypertenze a cévní mozkové příhody

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: cévní mozková příhoda, primární prevence, prevence recidiv, léčba akutní fáze

Souhrn

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou typickou komplikací dlouhotrvající hypertenze, a léčba vysokého krevního tlaku vede k výraznému snížení jejich výskytu. U nemocných, kteří mají vysoké riziko kardiovaskulárních příhod, se ukazuje jako nejvhodnější kombinovaná léčba nižšími dávkami moderních metabolicky neutrálních přípravků s dlouhou dobou účinku, především blokátorů vápníkového kanálu dihydropyridinového typu a inhibitorů ACE. β-blokátory se jeví jako méně účinné především u starších nemocných. U nemocných, kteří již prodělali CMP, snižuje antihypertenzní léčba pravděpodobnost recidivy, a to i u těch, jejichž krevní tlak je podle platné klasifikace považován za normální. Důkazy pro takovou léčbu byly získány především pro kombinaci inhibitoru ACE s diuretikem. V akutní fázi CMP nemáme dosud jednoznačné důkazy pro optimální postup. Radikální snížení krevní tlaku je v každém případě nevhodné. Použití blokátoru receptorů pro angiotenzin II v malé dávce se ukazuje jako bezpečné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky