Léčba arteriální hypertenze u pacientů s dyslipidemií

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Úvod

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) představují stále jednu z nejčastějších příčin úmrtnosti a nemocnosti ve vyspělém světě, Českou republiku nevyjímaje (obrázek 1). Z více než 90 % se na vzniku KVO etiologicky podílí ateroskleróza a její komplikace. Arteriální hypertenze a dyslipidemie jsou spolu s diabetes mellitus, obezitou, kouřením a malou pohybovou aktivitou dnes již nezpochybnitelnými rizikovými faktory aterosklerózy.1 Již samotná přítomnost arteriální hypertenze či dyslipidemie zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, a při současné přítomnosti dvou a více rizikových faktorů se riziko rozvoje KVO nesčítá, ale násobí (obrázek 2).

Arteriální hypertenzí trpí v rozvinutých zemích až třetina populace.2 V ČR je prevalence hypertenze u žen ve věku 25–64 let 37,2 %, ve věku 55–64 let dokonce 62,4 %, a u mužů 66,5 %.3

Ve velkém procentu případů je přítomnost arteriální hypertenze spojena s přítomností výše jmenovaných rizikových faktorů (dyslipidemie, diabetes, obezita, kouření). U více než poloviny hypertoniků prokážeme současnou přítomnost dvou a více rizikových faktorů.4 Pouze u méně než 20 % hypertoniků není prokázána přítomnost dalšího rizikového faktoru aterosklerózy.

Pokud má pacient arteriální krevní tlak ≥ 130/≥ 85 mm Hg a současně koncentraci triglyceridů ≥ 1,7 mmol/l a/nebo koncentraci HDL-cholesterolu < 1,0 mmol/l (u mužů), resp. < 1,3 mmol/l (u žen), splňuje již dvě ze tří kritérií potřebných k diagnóze metabolického syndromu (MS). Odhaduje se, že ve vyspělých zemích je tímto syndromem postiženo cca 25–40 % bělochů.5 Dle studie MONICA má v ČR metabolický syndrom 24,4 % žen a 32 % mužů ve věkové kategorii 25–64 let. Metabolický syndrom je spojen s rizikem obezity a rozvojem diabetes mellitus (pokud pacient již těmito nemocemi netrpí). Vzhledem k tomuto riziku je již zde na místě zvážit výběr vhodného antihypertenziva při terapii arteriální hypertenze. Ve studiích s některými β-blokátory či diuretiky byla dokonce zjištěna zvýšená incidence diabetes mellitus. Naopak inhibitory ACE či AT1-blokátory snižují u pacientů s MS kardiovaskulární mortalitu a morbiditu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky