Možnosti léčby chronické žilní choroby

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno

Souhrn

Chronická žilní choroba (CVD – chronic venous disease) zahrnuje všechny anomálie, které mají žilní příčinu – tj. morfologické a funkční abnormality žilního systému, jež se manifestují symptomy a klinickými známkami.

Příčina vzniku chronického žilního onemocnění je multifaktoriální, jedná se o kombinaci vnitřních (genetické predispozice) a zevních vlivů. Vlastní příčinou chronického žilního onemocnění je reflux, obstrukce nebo obojí v povrchových žilách, v hlubokém žilním systému dolních končetin a v perforátorech. Následkem toho je neschopnost žil dolních končetin odčerpat zpět k srdci všechnu přiváděnou krev. Vzniká žilní hypertenze s odezvou v makrocirkulaci, mikrocirkulaci a v lymfatických cévách. Klinické projevy mohou být velmi pestré, od drobných teleangiektazií přes retikulární (obrázek 1) a vakovité varixy až po rozsáhlé kožní změny (obrázek 2) a bércový vřed – ulcus cruris venosum (obrázek 3). Všechny tyto klinické nálezy mohou, nebo nemusejí být provázeny subjektivními obtížemi. Mezi nejčastější symptomy chronického žilního onemocnění se řadí bolest, pocit napětí, pálení, svědění, parestezie, křeče a otoky. Symptomy jednoznačně zhoršuje dlouhodobé stání, sezení, teplo, naopak většinou ustupují, popřípadě mizí k ránu a při elevaci končetin.

Základem léčby chronického žilního onemocnění je redukce symptomů, což vede ke zlepšení kvality života pacienta. Léčba chronického žilního onemocnění skýtá v současné době účinné metody konzervativní a v indikovaných případech spektrum chirurgických výkonů, včetně miniinvazivních.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky