Současný pohled na postavení LABA v terapii astmatu

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Souhrn

Úvod

Celosvětová prevalence průduškového astmatu (asthma bronchiale) se pohybuje v rozmezí 1–18 %. Ve vyspělých zemích je astma s prevalencí 10–15 % jedním z nejčastějších chronických onemocnění. Prevalence astmatu a senzibilizace vůči alergenům zvláště v mladší dětské populaci stále stoupá.8 Prevalence astmatu v České republice dosahuje téměř 8 % celkové populace, u dětí až 15 %, přičemž mortalita na astma je v ČR v posledních letech velmi nízká. To jistě souvisí se zatím poměrně dobrou dostupností všech moderních antiastmatik a úrovní péče o astmatiky. Léčba a prevence tohoto onemocnění s sebou přináší také ekonomickou zátěž. Náklady rostou převážně tam, kde je astma nesprávně léčeno nebo podléčeno. Snížit celkové náklady na astma znamená urychlit správnou diagnostiku a správně cíleně volenou antiastmatickou terapií zabezpečit kontrolu nad astmatem – pouze v tomto případě bude navíc i život našich pacientů kvalitnější.

Astma je chronický zánět, cílem léčby je kontrola nad astmatem

Průduškové astma je definováno jako chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, při kterém hrají roli mnohé buňky a buněčné působky. Chronický zánět je spojen s průduškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím se epizodám pískotů, dušnosti, tíže na hrudi a kašle, zvláště v noci nebo časně ráno. Tyto epizody jsou obvykle spojeny s variabilní obstrukcí, která je často reverzibilní buď spontánně, nebo vlivem léčby.1–2 Ačkoliv se astma morfologicky i funkčně projevuje hlavně na průduškách, má tento chronický zánět systémový charakter.

Astma je nemoc s variabilními projevy, tíží i průběhem, jak interindividuálně, tak ve svém průběhu i intraindividuálně. Na astma nyní pohlížíme spíše jako na astmatický syndrom než na jedno přesně vyhraněné onemocnění. Různé fenotypy astmatu postupně poznáváme a již nyní se pokoušíme vybrat pacientům nejvhodnější cílenou léčbu.

Vzestup intenzity a frekvence symptomů často končí exacerbací (dříve označováno jako akutní astma, akutní exacerbace astmatu či akutní astmatický záchvat), někdy s nutností hospitalizace, pobytu na JIP nebo ARO, nebo s předčasným úmrtím na astma. Exacerbacím je nutno předcházet.5

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky