Inhalační kortikosteroidy – základní pilíř v léčbě perzistujícího průduškového astmatu

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Luděk Pelikán
Autoři - působiště: Ambulance alergologie a dětské pneumologie Nemocnice Hořovice, Hořovice

Souhrn

Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. I přes postupné pokroky v terapii je stále nejčastějším chronickým onemocněním dětského věku a jedním z nejvýznamnějších onemocnění věku dospělého. Prevalence astmatu je velmi variabilní a zůstává vysoká i v průmyslově vyspělých zemích navzdory účinné terapii. Toto onemocnění je také spojeno s výraznou ekonomickou zátěží přímými i nepřímými náklady na léčbu.

Chronický zánět průdušek je podkladem bronchiální hyperreaktivity, která je příčinou opakovaných obstrukcí dýchacích cest a s ní spojených příznaků dušnosti, pocitu tíže na hrudi a kašle. Tato obstrukce může být vratná spontánně nebo vlivem účinné terapie.

Cílem léčby průduškového astmatu by mělo být dosažení úplné kontroly nad průběhem onemocnění (tabulka 1). K tomu je nutná účinná farmakologická léčba a zároveň s ní dostatečná spolupráce pacienta nebo jeho rodičů.

Farmakologická léčba se řídí stupněm závažnosti onemocnění (tabulka 2). Každý pacient musí být vybaven úlevovým lékem pro případ akutního zhoršení, kterým je nejčastěji inhalační β2-agonista s rychlým nástupem účinku – SABA (short-acting beta-mimetic). Tyto úlevové léky řeší akutní stav, ale nevyřeší podstatu onemocnění, kterou je chronický zánět.

Cílem léčby není tudíž pouze dilatace spasticky změněných průdušek, ale především potlačení zánětlivé reakce. Základním kamenem léčby průduškového astmatu jsou proto inhalační kortikosteroidy, které mají za úkol zánětlivou reakci tlumit.

Inhalační kortikosteroidy (IKS) se poprvé objevily v léčbě průduškového astmatu před více než 30 lety. Prvním steroidem v klinické praxi byl beclomethason dipropionát. Postupně se objevily další molekuly, z nichž je v současné době v naší republice k dispozici beclomethason dipropionát, budesonid, fluticason propionát a ciclesonid.

U většiny nově diagnostikovaných pacientů s perzistující formou onemocnění je léčba zahajována nízkými až středně vysokými dávkami IKS v monoterapii. To, který inhalační kortikosteroid zvolíme, závisí na vlastnostech jednotlivých IKS, způsobu podání léčiva, naší zkušenosti i dalších faktorech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky